Rozsudok KS BA IŽP

Bratislava 30.1.2018 9:17

Spor Rapid life ŽP vs NBS o 5,5 mil € s príslušenstvom

Hovorí predseda senátu KS BA: "Žalobu žalobcu zamieta."

JUDr. Irena Sopková, bývalá nútená správkyňa poisťovne Rapid life (telefonát): "Správne rozhodol Krajský súd. Procesne rozhodol správne, tak ako mal a ja si to vysoko vážim."

Martina Vráblik Solčányiová, hovorkyňa NBS: "Národná banka Slovenska víta toto rozhodnutie súdu."

Peter Talán, bývalý konateľ poisťovne Rapid life: "Bola to priama ukážka toho, ako pani nútená správkyňa ochránila záujmy klientov."

Čo myslíte, prečo sa porazený a víťaz rovnako radujú? U NBS je to pochopiteľné - nemusí zaplatiť Rapidu 8,3 mil €. Ale prečo nútená správkyňa? Že Rapid nedostane 8,3 mil € a klienti dostanú na 99% nič ako oznámila hneď 15.6.2017 keď NBS urobila gangsterský prepad Rapidu?

Aj - ale hlavne preto, lebo dôsledne splnila úlohu, ktorou ju poverila zločinecká skupina v NBS! Zmarila totiž prvú pohľadávku a čaká ju za to mastná odmena.

Nepochybujte, bude ju čakať ešte jedna mastnejšia odmena. V podobe zaslúženej odmeny podľa Trestného zákona - za poškodzovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku - v tomto prípade majetku Vás všetkých klientov - majetku Rapid life poisťovne.

Aby ste vedeli, čo vlastne vyviedla táto s "odbornou starostlivosťou" konajúca  osoba vypočujte si celý 8 minútový záznam z vynesenia rozsudku. Ak prípadne nebudete rozumieť všetkému, spýtajte sa priateľa alebo priateľky - právnika. Ospravedlňte prvých dvadsať sekúnd zvukový záznam len začína, vydržte prosím.

A na koniec. Radosť neskrýval ani tzv. zástupca "poškodených klientov Rapidu" generálny riaditeľ zrušeného spotrebiteľského centra, inak právoplatne odsúdený Miroslav Antoňák. Tento samozvaný právnik (štvrťabsolvent teologickej fakulty) mudroval:

"Bývalé vedenie poisťovne Rapid life špekulatívnymi spôsobmi prevádzalo pohľadávky a súd dnes povedal, že Rapid life, nakoľko nie je vlastníkom pohľadávky, nemôže žalobe vyhovieť."

Zabudol len povedať, ale vy ste to iste počuli v rozsudku, že pohľadávka bola platne prevedená a žiadna zo strán prevod nenapadla (preto asi podľa neho je to špekulatívny prevod...) a vy na rozdiel od neho ste iste počuli, že zamietnutie žaloby zapríčinilo jedine protiprávne konanie Ireny Sopkovej dňa 15.12.2017, ktorá si určite neuvedomila, že sa z toho že konala v prospech NBS a nie klientov Rapidu bude čoskoro trestnoprávne zodpovedať.

Doporučujeme Vám pozrieť si aj videá:

Zločinná stratégia TRIA https://youtu.be/1NUP-U95ZFs

ŠTÁTNY BANDITIZMUS pokračuje  https://youtu.be/jEXkb0dUU1A