Kto sme

Ing. Juraj Pankuch, predseda združenia

Prečo vzniklo vaše občianske združenie (OZ) a aké sú jeho ciele?

Takým spúšťačom bolo stanovisko NBS, v ktorom varovala pred činnosťou licencovanej poisťovne a ktorého sa hneď chytil bulvár. Je to svetový precedens, aby inštitúcia, ktorá má stabilizovať finančný trh, urobila pravý opak a oficiálne začala šíriť paniku. Dal som si to dohromady s mojou situáciou, keď zmluva UDP-K bola pre zle stanovené poistné vinou štátu (v zastúpení NBS) vyhlásená súdom za neplatnú. Vznikla mi tým škoda - rozdiel medzi poistnou sumou a poistným. Povedal som si, že by som ju mal vymáhať, a to od toho, kto to spôsobil.

 Veď keď NBS zlikviduje poisťovňu, čo bude s mojimi peniazmi a peniazmi ďaľších klientov? NBS evidentne nejde o klientov, chce ich len zneužiť a rieši len a len svoj problém, ako nezaplatiť súdom uznanú škodu, ktorá ochudobnila Rapid life o niekoľko desiatok miliónov eur. 

V podobnej situácii sú ďaľšie stovky klientov , ktorých chcela NBS vyvolaním paniky použiť ako obušok na Rapid life.

Rozhodol som sa preto založiť združenie ľudí so spoločným problémom, klientov Rapid life, ktorí sú v konečnom dôsledku vlastne poškodení Národnou bankou Slovenska (NBS). Cieľom je dosiahnuť koordinovanou činnosťou členov združenia rýchlu a úplnú náhradu škody spôsobenú nám, klientom Rapid life činnosťou tejto banky, čo logicky vyžaduje aj urýchlenú a úplnú náhradu škody spôsobenej Národnou bankou a jej nesprávnym úradným postupom poisťovni Rapid life. Veď majetok tej poisťovne je z rozhodujúcej časti našim majetkom a škoda na ňom spôsobená zo strany NBS je našou škodou. Pritom je evidentné, že túto poisťovňu NBS a jej predchodcovia podľa rozsudku súdov 14 rokov poškodzovali a teraz sa Rapid súdi s NBS o náhradu škody už celých 8 rokov! Nie div, že aj ústavný súd v máji dal za pravdu Rapidu a konštatoval, že vec mala byť dávno rozhodnutá v jeho prospech (I. ÚS 101/2017)!


MUDr. Peter Horvát, podpredseda združenia

Ako lekár som zvyknutý vždy hľadať podstatu problému. A tu to nebolo ťažké, aj keď nános mediálnej hystérie vyvolanej a rokmi stimulovanej Národnou bankou Slovenska to komplikovali. 

MUDr. Peter Horvát, podpredseda združenia


Verím Rapidu viac ako NBS, lebo som na ich stránke videl verejný prísľub, že každé euro, ktoré vyplatí NBS-ka klientovi Rapidu, započíta Rapid ako úhradu súdnej pohľadávky voči NBS. Ale zavolajte si do NBS tým "ochrancom" a spýtajte sa kedy Vám zaplatia!

◄ NBS ale tvrdí, že to, že sa s ňou Rapid súdi nemení nič na tom, že má svojim klientom zaplatiť...

Mne to pripadá, ako keď Vám zlodej vykradne účet v banke a vy nemôžete zaplatiť plynárom. A ten zlodej bude potom moralizovať v médiách o tom, že vy by ste plynárom ale mali zaplatiť a to bez ohľadu na to, že on zlodej by síce mal vrátiť ukradnuté, ale sa mu teraz ešte nechce....