Predstavenstvo Rapidu odmieta diskreditačnú kampaň NBS

22.08.2017

V posledných dňoch sme zaznamenali v médiách viacero útokov na predstavenstvo Rapid life, ktoré majú pôvod v NBS a sledujú jediný cieľ. Kriminalizovať vedenie poisťovne a odviesť pozornosť verejnosti a médií od trestnej činnnosti NBS, ktorú momentálne dokumentuje prokuratúra a polícia. 

Ide o prípady vydierania a korupčného správania sa vedúceho zamestnanca NBS s prvkami zneužívania právomoci voči spoločnosti Rapid life. Taktiež prípad subvenčného podvodu voči MF SR, kde do okruhu podozrivých osôb v rámci začatého trestného stíhania NAKA patrí aj guvernér NBS. Polícia preveruje aj ďalšie trestné oznámenia voči zatiaľ neznámym páchateľom z radov vysokopostavených zamestnancov NBS. Ide o prípady nehospodárneho nakladania a sprenevery strieborných a zlatých mincí pôvodne určených na reprezentačné účely, kde mala vzniknúť škoda približne 1,3 mil €. Za zmienku určite stojí aj vyšetrovanie v prípade protiprávneho rozdávania majetku NBS formou tzv. darov vo výške cca 3,7 mil € v 740-tich zdokumentovaných prípadoch (podľa informácií na www.nbs.sk), či podozrenie z korupcie, keď NBS týmito darmi "platila" za nadštandardné služby zdravotníckeho zariadenia a to aj pre rodinných príslušníkov špičiek NBS. Vedenie centrálnej banky bude mať navyše problém aj pri vysvetľovaní škandalózne nevýhodných prevodov lukratívnych pozemkov v Bratislave a Studenom, ktoré bolo medializované prednedávnom.

NBS namiesto vysvetľovania týchto káuz podsúva médiám akési neverejné dokumenty a neustále upriamuje pozornosť na trestné oznámenia, ktoré na vedenie poisťovne podala nútená správkyňa. V tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť, že nútenú správkyňu ustanovil do funkcie nezákonne pán I. B., vedúci zamestnanec dohľadu NBS, ktorého zadržala a obvinila NAKA z korupcie a zneužívania právomoci pri výkone tejto funkcie práve voči Rapidu. Zákon o dohľade nad finančným trhom totižto jasne uvádza, že zamestnanej NBS je vylúčený z konania, ak so zreteľom na jeho vzťah k veci, k účastníkovi konania alebo jeho zástupcovi možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti (§ 14 ods. 1 zákona č. 747/2004).

Je nepochopiteľné, že guvernér NBS doteraz nezaujal ku konaniu I. B. akékoľvek stanovisko a NBS sa snaží vytvoriť dojem, že išlo zrejme len o súkromné aktivity jej vysokopostaveného predstaviteľa. Namiesto toho NBS a nútená správkyňa pokračujú v médiách v aktívnom očierňovaní vedenia poisťovne a za dôkaz trestnej činnosti označujú 60 ton dokumentov Rapidu, ktoré protiprávne a bez preberacieho protokolu zadržali hneď na začiatku nezákonne vykonávanej nútenej správy.

Cieľom takétoho konania je snaha odviesť pozornosť verejnosti a najmä klientov Rapidu od skutočnosti, že poisťovňa vyhrala súdne spory, na základe ktorých NBS a jej predchodcovia spôsobili Rapidu škody v celkovej sume cez 60 mil. €. Rapid ma právoplatne rozhodnutia okresných a krajských súdov a aj nález ústavného súdu, čo však NBS v rozpore s ústavou SR zatiaľ beztrestne nerešpektuje a odmieta uhradiť škodu, ktorú spôsobila poisťovni a najmä jej klientom.

Predstavenstvo Rapid life životná poisťovňa, a. s.